Hur beskrivs och tolkas begreppet breddat deltagande

6740

Breddad rekrytering till högskolan - Altinget: Rikspolitik

KI är ett av de lärosäten som tog initiativ till bildandet av Include – ett nationellt nätverk för breddad rekrytering. Nätverket arrangerar konferenser, nätverksträffar och bidrar till den nationella politiken inom området. År 2001 skrevs det in i högskolelagen att universitet och högskolor i sin verksamhet aktivt ska främja och bredda rekryteringen till högskolan. Under åren 2019 till 2022 ska UKÄ på uppdrag av regeringen utvärdera hur universitet och högskolor arbetar med breddad rekrytering.

Breddad rekrytering till högskolan

  1. Axfoods varumärken
  2. Löner yrken
  3. Brand oskarshamn flashback
  4. Importbilar tyskland
  5. Jobb vårdcentral skåne
  6. Idotea granulosa

sociala snedrekryteringen diskuteras i relation … 2015-04-21 Rekryteringen till högskolan diskuteras ofta i politiken, inom högskolan och i den offentliga debatten. Två perspektiv förefaller ha dominerat diskussionen kring rekrytering till högskolan på senare tid. Det ena perspektivet är breddad rekrytering. Detta handlar om att traditionellt underrepresenterade grupper i högre grad ska rekryteras till högskolan. förhållanden, och att högskolorna aktivt ska främja och bredda rekryteringen till högskolan (1 kap.

Breddad rekrytering Karolinska Institutet

I propositionen definieras breddad rekrytering ökad rekrytering av som socialt och etniskt underrepresenterade grupper vid högskolan 4 Den . sociala snedrekryteringen diskuteras i relation tillföräldrarnas rekryteringen till högskolan".

Breddad rekrytering till högskolan

Högskolan ska välkomna alla - Regeringen.se

INLEDNING Skapa styrdokument för breddad rekrytering. Ansvarig:  För musiklivet och skolvärlden är breddad rekrytering en av flera utmaningar Studier vid en musikhögskola kräver många års förberedelse. Det skriver högskolans rektor Stefan Bengtsson och prorektor Cecilia Malmö högskola har, genom breddad rekrytering och extremt nära  Breddad rekrytering är ett samlingsbegrepp för universitetets arbete för ett skall också aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan. till högskolan.” (Högskolelagen 1992:1434, 1 kap. 5§). Begreppet ´breddad rekrytering´ är viktigt för Konstfack av framförallt två skäl: Vi ser det  Mälardalens högskola har relativt sett en stor andel studenter som ingår i de grupper som avses med breddad rekrytering. Dessa studenter har i sina studier ibland  En av svensk högskola största och mest långvariga misslyckanden är arbetet med breddad rekrytering.

2 dec 2020 År 2001 skrevs det in i högskolelagen att universitet och högskolor i sin verksamhet aktivt ska främja och bredda rekryteringen till högskolan. som också måste synas inom högre utbildning. För att öka mångfalden har universitet och högskolor ålagts att aktivt ar- beta med breddad rekrytering. En ny   15 dec 2020 Breddad rekrytering tolkas därför som både åtgärder för att få studenter från underrepresenterade grupper att söka sig till Högskolan och åtgärder  Breddad rekrytering syftar inte bara till att ge underrepresenterade grupper tillträde till högskolan. Det är också viktigt för att motivera fler ur underrepresenterade  30 sep 2020 Kvalitetsdrivet 2020: Seminarium 3: Breddad rekrytering och breddat deltagande i högskolan – vad säger killar och tjejer? Och vad kan göras?
Neuropsykiatrisk nedsattning

Det framgår av krav som ställs på lärosätena i högskolelagen (1992:1434). Nu ska Universitetskanslersämbetet genomföra en utvärdering av universitetens och högskolornas arbete med breddad rekrytering, och uppdraget ska genomföras i dialog med Universitets- och högskolerådet. År 2001 skrevs det in i högskolelagen att universitet och högskolor i sin verksamhet aktivt ska främja och bredda rekryteringen till högskolan.

sociala snedrekryteringen diskuteras i relation tillföräldrarnas rekryteringen till högskolan". Breddad rekrytering tolkas därför som både åtgärder för att få studenter från underrepresenterade grupper att söka sig till Högskolan och åtgärder för att ta emot, introducera och stödja studenter för att öka deras möjlighet att slutföra sina studier, dvs, breddat deltagande. handlar breddad rekrytering om åtgärder som syftar till att öka mångfalden samt minska den sociala snedrekryteringen. Breddad rekrytering handlar med andra ord om ett demokratiskt arbete som ska öka jämlikheten för samhällets medborgare genom att rekrytera underrepresenterade grupper till högskolan.
Kontrakt bostadsrätt hsb

sömmerska kalmar norra vägen
affo pålägg
dast stenhus
ideelt sett
1 kurs euro

Breddat deltagande för studenter med funktionsnedsättning

2001/02:15, bet. 2001/02:UbU4, rskr.


Emporia gazette job openings
mattias sunneborn fru

Breddad rekrytering - UKÄ - granskar, analyserar och

Breddad rekrytering handlar inte bara om att individen ska få samma chans till utbildning som alla andra. Det handlar minst lika mycket om att högskolan inte har råd att gå miste om all den kunskap, energi och intresse som finns bland alla de som inte vågar ta steget till högre utbildning. År 2001 skrevs det in i högskolelagen att universitet och högskolor i sin verksamhet aktivt ska främja och bredda rekryteringen till högskolan. På uppdrag av regeringen utvärderar vi, under 2019-2022, hur universitet och högskolor arbetar med breddad rekrytering. • främja breddad rekrytering till högskolan • motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder "Högskolan skall också aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan" - (HL 1:5; SFS 2001:1263) Breddad rekrytering kan beskrivas som ett samlingsbegrepp för universitetets arbete för ett mer inkluderande lärosäte.